Đổi mật khẩu quản trị nếu bạn nghi ngờ web site bị tấn công

Bạn nghi ngờ website bị tấn công - Đổi mật khẩu tài khoản quản trị ngay

 

Mật khẩu đơn giản như "12345678", "admin", "1", "abc", "12345678" có thể sẽ bị chiếm quyền quản trị nếu các hacker chú ý tới website của bạn.

-> Hãy đổi mật khẩu ngay để tránh bị tấn công.

Banner kiểu hiển thị dịch vụ