Giới thiệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Enuy Việt Nam là công ty công nghệ thế mạnh hiện tại cung cấp giải pháp bán hàng doanh nghiệp 1 trong 10 đơn vị mạnh nhất thị trường với con đường đi rất riêng sau 3... [Xem thêm]
Trong vòng 20 năm trở thành công ty công nghệ top 5 Châu Á có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Sứ mệnh: Enuy sinh ra để lấy lại uy tín và niềm tự hào trí tuệ người Việt trên trường quốc... [Xem thêm]
Xây dựng Enuy như một gia đình, tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể là tôn chỉ của chúng tôi. Enuy đã và đang xây dựng một văn hoá doanh nghiệp với những giá trị giúp mỗi cá nhân phát... [Xem thêm]
Là một doanh nghiệp trẻ Công ty cổ phần công nghệ Enuy Việt Nam ngay từ khi mới thành lập đã có tầm nhìn chiến lược để phát triển nhân sự một cách bài bản và bền vững nhất. Xây dựng văn... [Xem thêm]
Banner kiểu hiển thị tin tức