Chăm sóc khách hàng

Liên hệ với chúng tôi
Sẵn sàng với những lợi ích mà chúng tôi có thể mang đến cho doanh nghiệp của bạn
Doanh nghiệp thường mất từ 6 tháng - 1 năm để tuyển dụng kiện toàn đội ngũ marketing đẩy đủ vị trí. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian xuống chỉ từ 7-30 ngày kiện toàn đội ngũ triển khai xuyên suốt.
 • Trưởng phòng Marketing kinh nghiệm 3+ năm, thành thạo kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing từng giai đoạn, phân bổ ngân sách truyền thông, nắm bắt tình hình doanh nghiệp đưa ra giải pháp đột phá.
 • Đội ngũ nhân sự marketing kinh nghiệm triển khai, am hiểu văn hóa, sản phẩm của doanh nghiệp, thành thạo công việc nghiên cứu thị trường, xây dựng chân dung khách hàng bám sát sản phẩm doanh nghiệp.
 • Cung cấp hệ thống quản lý định hướng dự án: phòng MKT hoạt động theo đúng định hướng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra
 • Hệ thống giao việc, theo dõi tiến độ công việc, theo dõi ngân sách hoạt động phòng MKT. Chủ doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động, Phòng Marketing nhanh chóng đưa ra giải pháp điều chỉnh kịp thời.

  Họ và tên *

  Email *

  Số điện thoại *

  Tên thương hiệu (công ty) *

  Tên sản phẩm *

  Địa chỉ *

  Yêu cầu công việc

  Chi tiết yêu cầu

  Contact Me on Zalo