Giới thiệu về gói MTK Pro

Xây dựng phòng marketing thuộc về sở hữu của chủ doanh nghiệp, họ không mất tiền chi trả cho tuyển dụng, đào tạo nhân sự và xây kế hoạch chiến dịch truyền thông vì MTK Pro sẽ giúp setup đội ngũ marketing đầy đủ gồm có trưởng phòng, nhân viên MKT, nhân viên Sales.
“Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ thống MKT - Sales - CSKH phát triển nhảy vọt như Cocacola đã làm được trong thời kỳ của Sergio Zyman.”
Nguyễn Minh Quyết - CEO

MT MKT50

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng Marketing + Sale
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale số lượng ≤ 7 nhân sự
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.
 • Thời gian hợp đồng một năm từ ngày ký.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 38.500.000 đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 36 nhân sự trong 36h của chuyên gia trị giá 72.000.000 đồng.
 • Tặng gói đào tạo nhân sự trị giá 800.000.000 đồng
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 80.000.000 đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 77.000.000 đồng.

Tổng giá trị quà tặng lên đến gần 1,1 tỷ

50.000.000 đ
Khuyến mãi
50.000.000 đ
GIẢM CÒN
40.000.000 đ

MT MKT100

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng Marketing + Sale
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale số lượng 8 – 12 nhân sự
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.
 • Thời gian hợp đồng một năm từ ngày ký.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 55.000.000 đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 60 nhân sự trong 60h của chuyên gia trị giá 120.000.000 đồng.
 • Tặng gói đào tạo nhân sự trị giá 800.000.000 đồng
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 80.000.000 đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 110.000.000 đồng.

Tổng giá trị quà tặng lên đến gần 1,2 tỷ

100.000.000 đ
Khuyến mãi
100.000.000 đ
GIẢM CÒN
85.000.000 đ

MT MKT200

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng Marketing + Sale
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale số lượng 8 – 20 nhân sự
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.
 • Thời gian hợp đồng một năm từ ngày ký.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 160.000.000 đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 200 nhân sự trong 200h của chuyên gia trị giá 400.000.000 đồng.
 • Tặng gói đào tạo nhân sự trị giá 1.200.000.000 trong 600 giờ đào tạo nhân sự Marketing – Sale
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 224.000.000 đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 320.000.000 đồng.

Tổng giá trị quà tặng lên đến gần 2.3 tỷ

200.000.000 đ
Khuyến mãi
200.000.000 đ
GIẢM CÒN
161.000.000 đ
Về trang chủ