Giới thiệu về gói MTK Pro

Xây dựng phòng marketing thuộc về sở hữu của chủ doanh nghiệp, họ không mất tiền chi trả cho tuyển dụng, đào tạo nhân sự và xây kế hoạch chiến dịch truyền thông vì MTK Pro sẽ giúp setup đội ngũ marketing đầy đủ gồm có trưởng phòng, nhân viên MKT, nhân viên Sales.
“Mục tiêu là vĩ đại! Ngẩng mặt đi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất!”
Nguyễn Minh Quyết - CEO

MT MKT50

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Marketing từ 3 – 5 nhân sự
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng MKT + Sales từ 3 – 5 nhân sự.
 • Thời gian triển khai tối thiểu 2 buổi/tuần.
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 20 triệu đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 30 nhân sự trong 30h của chuyên gia trị giá 60 triệu đồng.
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 30 triệu đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 40 triệu đồng.
50.000.000 đ
Khuyến mãi
50.000.000 đ
GIẢM CÒN
25.000.000 đ

MT MKT100

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Marketing từ 6 – 10 nhân sự
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng MKT + Sales từ 6 – 10 nhân sự.
 • Thời gian triển khai tối thiểu 4 buổi/tuần.
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 40 triệu đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 60 nhân sự trong 60h của chuyên gia trị giá 120 triệu đồng.
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 30 triệu đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 80 triệu đồng.
100.000.000 đ
Khuyến mãi
100.000.000 đ
GIẢM CÒN
50.000.000 đ

ST MKT150

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Marketing từ 6 – 10 nhân sự
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • Xây dựng KPI
 • Thời gian hợp đồng 2 tháng
 • Setup và quản lý nhân sự phòng Marketing + Sales từ 6 – 10 nhân sự.
 • Thời gian triển khai tối thiểu 2 buổi/tuần.
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.
 • Sau 2 tháng hết hợp đồng, MKT Pro bàn giao toàn bộ nhân sự phòng Marketing cho chủ doanh nghiệp tự quản lý.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 40 triệu đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 60 nhân sự trong 60h của chuyên gia trị giá 120 triệu đồng.
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 30 triệu đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 80 triệu đồng.
150.000.000 đ
Khuyến mãi
150.000.000 đ
GIẢM CÒN
90.000.000 đ
Về trang chủ