Giới thiệu về gói MTK Pro

Xây dựng phòng marketing thuộc về sở hữu của chủ doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân sự và xây kế hoạch chiến dịch truyền thông vì MKT Pro sẽ giúp setup đội ngũ marketing đầy đủ gồm có trưởng phòng, nhân viên MKT, nhân viên Sales.
“Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ thống MKT - Sales - CSKH phát triển nhảy vọt như Cocacola đã làm được trong thời kỳ của Sergio Zyman.”
Nguyễn Minh Quyết - CEO

ST MKT110

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng Marketing + Sale
 • Tuyển dụng 1 trưởng phòng MKT và 4 nhân sự Marketing – Sale
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.
 • Thời gian hợp đồng hai tháng kể từ ngày ký đến khi kết thúc dự án.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tuyển dụng trưởng phòng Marketing lương 2 tháng trị giá 60.000.000 đồng
 • Tiết kiệm lương quản lý Marketing trị giá 60.000.000 (30 triệu/tháng)
 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 40.000.000 đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 72 nhân sự trong 72h của chuyên gia trị giá 144.000.000 đồng.
 • Tặng gói đào tạo nhân sự trị giá 400.000.000 đồng
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 120.000.000 đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 120.000.000 đồng.

Tổng giá trị quà tặng lên đến gần 1 tỷ

Liên hệ

0784.557.666

Liên hệ

0784.557.666

GIẢM CÒN

ST MKT150

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng Marketing + Sale
 • Tuyển dụng 1 trưởng phòng MKT và 6 nhân sự Marketing – Sale
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.
 • Thời gian hợp đồng hai tháng kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tuyển dụng trưởng phòng Marketing lương 2 tháng trị giá 60.000.000 đồng
  Tiết kiệm lương quản lý Marketing trị giá 60.000.000 (30 triệu/tháng)
 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 60.000.000 đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 72 nhân sự trong 72h của chuyên gia trị giá 144.000.000 đồng.
 • Tặng gói đào tạo nhân sự trị giá 400.000.000 đồng
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 120.000.000 đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 180.000.000 đồng.

Tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 1 tỷ

Liên hệ

0784.557.666

Liên hệ

0784.557.666

GIẢM CÒN

ST MKT200

 • Setup và quản lý nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự Marketing + Sale
 • Thời gian triển khai
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp
 • MKT để đạt mục tiêu
 • Xây dựng KPI
 • Setup và quản lý nhân sự phòng Marketing + Sale
 • Tuyển dụng 1 trưởng phòng MKT và 10 nhân sự Marketing + Sale
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp và đưa ra các điều chỉnh hành động của phòng MKT để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng KPI quy trình và hệ thống kiểm soát đo lường từng bộ phận từ Marketing, Sales, CSKH.
 • Thời gian hợp đồng hai tháng kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc.

Khuyến mãi

 • Tặng gói tuyển dụng trưởng phòng Marketing lương 2 tháng trị giá 60.000.000 đồng
 • Tiết kiệm lương quản lý Marketing trị giá 60.000.000 (30 triệu/tháng)
 • Tặng gói tư vấn tuyển dụng nhân sự trị giá 100.000.000 đồng.
 • Tặng gói phỏng vấn 72 nhân sự trong 72h của chuyên gia trị giá 144.000.000 đồng.
 • Tặng gói đào tạo nhân sự trị giá 400.000.000 đồng.
 • Tặng gói quản lý hệ thống phòng MKT tự động trị giá 120.000.000 đồng.
 • Tặng gói bảo hành nhân sự sau khi rời đi trị giá 300.000.000 đồng.

Tổng giá trị quà tặng lên đến gần 1.2 tỷ

Liên hệ

0784.557.666

Liên hệ

0784.557.666

GIẢM CÒN
Về trang chủ