#Kinh nghiệm quản lý nhân sự của chúng tôi

Xây dựng hệ thống đào tạo và phát triển con người

25/04/2021

Đào tạo nhân sự là một việc quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, đào tạo tốn rất nhiều chi phí và thời gian nhưng không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả. Nguyên nhân dẫn đến việc đào tạo không hiệu quả như sau:

Thứ nhất, nhân viên thường có xu hướng làm việc theo thói quen, không có khả năng chịu được áp lực công việc. Thiếu nhiều kỹ năng nhất là kỹ năng mềm, chỉ trừ những nhân viên có tính kỷ luật cá nhân cao.

Thứ hai, thực hiện quy trình đào tạo  trong doanh nghiệp không sát sao, chưa đến nơi đến chốn. Đặc biệt là Ban Giám Đốc và các Trưởng Phòng vẫn chưa thực sự quan tâm  tới công tác đào tạo nhân sự bởi họ cho rằng đây là trách nhiệm của phòng nhân sự.

Ngày hội 121 ở ENUY

4 bước xây dựng quy trình đào tạo

1. Phân tích nhu cầu

Nhu cầu đào tạo

Nhu cầu đào tạo = Kết quả công việc mong đợi – Kết quả công việc hiện tại

Dựa vào Bức tranh công việc (BTCV) hàng tuần, kết quả chỉ số phát triển của nhân sự và chiến lược kinh doanh của  dự án GĐ, TP. MKT sẽ lên các ma trận đào tạo, ma trận kỹ năng, lịch sử đào tạo cùng chiến lược phát triển của riêng từng cá nhân.

Các nội dung cần đào tạo để:

  • Giải quyết điểm chưa tốt, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu: tìm ra vấn đề nóng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu trong phòng Sales và Marketing. Chỉ ra vấn đề và đưa vào chương trình đào tạo luôn
  • Nâng cao năng suất lao động: đào tạo các kỹ năng sắp xếp công việc quan trọng từ cao đến thấp, bẻ nhỏ từng công việc sắp xếp vào lịch 168.

Việc này sẽ giảm thiểu được việc tổ chức ra các buổi đào tạo: Giải quyết các vấn đề không cần thiết hoặc đào tạo không đúng đối tượng cần thiết.

Giám đốc Marketing và Trưởng phòng sẽ là người trực tiếp triển khai nên sẽ nắm rõ được các chiến lược kinh doanh, sẽ biết được nhân viên mình đang yếu, đang thiếu phần kỹ năng nào để đào tạo.

2. Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo

  • Để người tham gia hào hứng với buổi đào tạo, chương trình đào tạo phải được xây dựng hấp dẫn
  • Đa dạng người đào tạo vì mỗi người có một thế mạnh, từ đó phát triển nhiều nguồn lực đào tạo
  • GĐ, TP MKT sẽ là người lên kế hoạch đào tạo dựa trên kết quả phân tích đào tạo và kinh phí mà công ty cung cấp bao gồm: Nội dung đào tạo, Hình thức, Thời gian – địa điểm, Trang thiết bị, Kinh phí…

3. Thực hiện đào tạo

Đào tạo ở ENUY

Việc đào tạo nên diễn ra hàng tuần để giải quyết tức thời các vấn đề về kỹ năng của nhân sự. GĐ, TP MKT tiến hành đào tạo theo kế hoạch và yêu cầu nhân viên vận dụng kết quả ngay, có hành động thực thi ngay sau buổi đào tạo.

Việc thực hiện đào tạo đảm bảo nhân sự có thể hiểu và áp dụng được vào công việc hiện tại mình đang làm.

4. Đánh giá sau đào tạo

Đánh giá sau đào tạo

Việc đào tạo phải đảm bảo sau buổi đào tạo nhân viên làm được việc luôn. Nhân viên sẽ áp dụng kết quả đào tạo vào triển khai công việc  (Phương pháp thực hiện trong BTCV) và kế hoạch học tập – nâng cao kỹ năng của bản thân (lịch 168).

Nội dung đào tạo từ những kỹ năng mà nhân sự còn thiếu, được đo lường bằng kết quả làm việc trên BTCV. Do đó để đánh giá kết quả đào tạo thông qua so sánh tỷ lệ hoàn thành công việc và chất lượng công việc trước và sau đào tạo.

Về trang chủ