#Kinh nghiệm quản lý nhân sự của chúng tôi

Xây dựng hệ thống đào tạo và phát triển văn hoá doanh nghiệp tới toàn bộ nhân viên

02/05/2021

Trước tiên để xây dựng hệ thống phát triển văn hóa doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp phải có một hệ thống văn hóa minh bạch, rõ ràng. Văn hóa rõ ràng về sứ mệnh, tầm nhìn (ngắn hạn và dài hạn); có giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa. Những nội dung này cần được văn bản hóa và lưu hành trong doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống đào tạo văn hóa có quy trình

1. Đào tạo văn hóa

Đào tạo văn hóa

Việc đào tạo văn hóa cần phải được triển khai ngay khi nhân sự đến công ty.

Ở bước này, trước tiên nhân sự sẽ tự tìm hiểu văn hóa công ty qua bản văn hóa được gửi trước buổi đào tạo. Việc này đảm bảo việc nhân viên nắm được tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa của công ty. Từ đó sẽ tự đánh giá mình phù hợp hay không, tiếp tục làm việc và cống hiến cho công ty hay không.

Tiếp theo nhân sự sẽ được tham gia buổi đào tạo văn hóa, ở buổi này nhân sự sẽ được giải thích rõ hơn về tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của công ty:
Tại sao công ty lại có tầm nhìn, sứ mệnh đó?

Nó có ý nghĩa như thế nào, việc thực hiện ra sao?

Những giá trị cốt lõi của công ty có ý nghĩa gì?

Những giá trị đó tại sao lại quan trọng?

Lúc này, những thắc mắc hay mơ hồ của nhân sự sẽ được giải đáp, đồng thời doanh nghiệp cũng đánh giá được nhân sự có phù hợp văn hóa công ty không, có yếu tố nào thiếu để bồi dưỡng dần trong quá trình làm việc.

2. Test lại văn hóa

Để đảm bảo nhân sự đã hiểu hết văn hóa, nhân sự sẽ tự nêu ý hiểu của mình về văn hóa công ty, tự mình đánh giá và cảm nhân về văn hóa công ty có tốt hay không, có phù hợp hay không.

Một lần nữa để nhân sự thấm được văn hóa công ty nơi mình làm việc.

3. Duy trì văn hóa

Duy trì văn hóa

Có nhiều cách để duy trì văn hóa doanh nghiệp:

– Thường xuyên nhắc lại, lan truyền và vận dụng văn hóa vào trong công việc: đưa nó thành các cuộc thi, các hoạt động truyền thông văn hóa nội bộ để nhân sự thường xuyên được nhắc lại và ghi nhớ.

– Sử dụng các hạt giống văn hóa tốt: gieo mầm và sử dụng tốt các hạt giống (như Trưởng phòng marketing, leader) để lan truyền văn hóa trong team một cách tự nhiên và thường xuyên cho nhân sự.

– Tổ chức các hoạt động vinh danh văn hóa để nhân sự thấy được tầm quan trọng cũng như được ghi nhận khi thực hiện tốt và rèn luyện tốt văn hóa doanh nghiệp.

Về trang chủ