XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG CHIẾN DICH TRUYỀN THÔNG – NĂNG SUẤT NHÂN SỰ
#Trải nghiệm thực tế Marketing - Sales của chúng tôi 25/04/2021

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG CHIẾN DICH TRUYỀN THÔNG – NĂNG SUẤT NHÂN SỰ

Hệ thống của Enuy corporation được xây dựng và cập nhật liên tục từ Giám đốc vận hành giúp cho chủ doanh nghiệp theo dõi tiến độ của nhân viên, điều phối giúp cho nhân sự rút ngắn thời gian làm việc, nâng cao 30 – 50%  năng suất lao động, đo lường chiến dịch truyền thông hiệu quả

Quản trị hệ thống là yếu tố thiết yếu của một công ty – là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp dành được lợi thế trên thị trường, đứng vững trong nền kinh tế đang xoay vần!

Vậy tại Enuy  đã xây dựng một hệ thống đo lường chiến dịch truyền thông và năng suất lao động nhân sự như thế nào?

Xây dựng hệ thống đo lường

Xây dựng hệ thống đo lường

1. Hệ thống đo lường chiến dịch truyền thông 

– Mục tiêu doanh thu hoạch định theo OKR của dự án, được Trưởng phòng Marketing cập nhật hàng tuần bao gồm:

  • OKR công ty
  • OKR phòng MKT – Sales
  •  Biểu đồ tiến độ hoàn thành OKR 90 ngày – 1 năm của dự án

>>> Khi thực hiện chiến dịch truyền thông, công ty và team Marketing sẽ đề ra mục tiêu OKR đề từ đó đề ra phương án thực thi.Từ mục tiêu chung, nhân sự hàng tuần sẽ báo cáo chỉ số tiến độ, hoàn thành OKR cá nhân, phòng ban hàng tuần – tháng – quý – năm.

– Bảng báo cáo doanh thu, chi phí Maketing – sales

– Các chỉ số đo lường hiệu quả các kênh truyền thông,

– Bảng báo cáo doanh thu từng kênh, chi phí từng kênh truyền thông và vấn đề mong muốn phát sinh của khách hàng

– Bảng cập nhập tự động hàng ngày Kết quả doanh thu theo mục tiêu OKR hoạch định

>>> Được Trưởng phòng Marketing cập nhật hàng tuần gửi Ban lãnh đạo

Từ các chỉ số báo cáo, ban lãnh đạo đo lường được tiến độ công việc cuả nhân sự, đo lường được phần trăm hoàn thành, chi phí truyền thông, doanh thu, … của chiến dịch truyền thông. Từ đó đề ra các phương án cải thiện và đẩy mạnh.

Đo lường hiệu quả truyền thông

Đo lường hiệu quả truyền thông

2. Hệ thống đo lường năng suất nhân sự trong phòng ban

Bao gồm:

  •  Bảng theo dõi tiến độ công việc từng nhân sự trong phòng MKT được nhân sự nhập liệu báo cáo dữ liệu hàng ngày
  • Bảng báo cáo tổng hợp Traffic Light cá nhân

Phòng MKT tự động cập nhập hàng ngày, tuần, tháng, quý bao gồm: tiến độ công việc, điểm review có mặt những buổi họp, điểm đào tạo chuyên sâu, điểm đào tạo văn hóa teamwork và bảng xếp hạng nhân sự kèm giải pháp đến từ phòng điều phối để giúp nhân sự tăng điểm Traffic Light cá nhân.

Từ bảng theo dõi và báo cảo tổng hợp, các trưởng phòng sẽ nắm bắt đượ chỉ số kết quả công việc rõ ràng theo ngày, tuần của nhân sự:

  • Chỉ số phần trăm công việc, tỉ lệ công việc khó được nhập liệu rõ ràng, mạch lạc, đo lường tiến độ làm việc của từng nhân sự mỗi cuối ngày. Từ các số liệu, Trưởng phòng dự đoán được kết quả và đưa ra các giải pháp kịp thời xử lí.
  •  Mỗi tuần, nhân sự sẽ Review công việc với Trưởng phòng, Trưởng phòng xem lại kết quả làm việc, đánh giá và đưa ra giải pháp cho những vấn đề cần xử lý.
  • Chỉ số đánh giá nhân sự dựa trên sự công bằng, đánh giá trên con số chính xác

>>> Từ hệ thống, các trưởng phòng quản lý được hiệu suất lao động thông qua các chỉ số, đo lường được hiệu quả làm việc của nhân sự, biết được vấn đề của nhân viên. Từ đó nhanh chóng đưa ra  phương án điều chỉnh, giải quyết:  đào tạo hay luân chuyển, thay thế.

Đo lường năng suất nhân sự trong phòng ban

Đo lường năng suất nhân sự trong phòng ban

Trên đây là hệ thống đo lường mức độ hiệu quả chiến dịch truyền thông, năng suất nhân sự của dịch vụ MKT Pro được Giám đốc Marketing và Giám đốc Vận hành dự án thiết lập tự đồng để cập nhập vấn đề, doanh thu, chi phí hàng ngày, hàng tuần giúp ban lãnh đạo nắm rõ được tiến độ nhân sự!

____________________________________

MKT Pro – Đột phá để dẫn đầu

Hotline: 078 445 7666

LDP: http://www.mktpro.com.vn/enuycorpvn

#Enuy

#MKTPro

Contact Me on Zalo